Cennik Reklam TVS

1. Realizacja filmu reklamowego – cena obejmuje scenariusz, zdjęcia i montaż (+23% VAT):

 • Film reklamowy do 20 sek. 200 zł;
 • Film reklamowy do 30 sek. 300 zł;
 • Film reklamowy do 40 sek. 400 zł;
 • Film reklamowy do 5 min. 600 zł (każda następna minuta 100 zł).

2. Emisja filmu reklamowego w programie TVS – cena obejmuje emisję premierową i wszystkie powtórzenia w ramach pętli (+23% VAT)[1]:

 • Emisja tygodniowa 200 zł[2];
 • Emisja miesięczna 600 zł2.

3. Emisja materiału sponsorowanego – cena obejmuje emisję premierową
i wszystkie powtórzenia w ramach pętli (+23% VAT):

 • Emisja tygodniowa 300 zł.

4. Emisja plansz reklamowych – cena obejmuje wyświetlanie planszy, emisję premierową i wszystkie powtórzenia w ramach pętli (+23% VAT):

 • Emisja planszy do 20 sek. 50 zł;
 • Emisja planszy do 30 sek. 70 zł;
 • Emisja planszy do 40 sek. 100 zł.

5. Emisja banerów reklamowych własnego projektu na stronie sedziszowtv.pl (1000x150px) – cena obejmuje wyświetlanie banerów w określonych ramach czasowych (+23% VAT):

 • Emisja tygodniowa 20 zł;
 • Emisja miesięczna 50 zł.

[1] Rabat 30% na emisję filmu reklamowego produkcji TVS

[2] Cena z własnym filmem reklamowym

DOKUMENTY DO POBRANIA (należy wypełnić pola zaznaczone czerwonym kolorem)