Opis Filmu

Droga powiatowa przebiegająca przez miejscowości Góra Ropczycka, Zagorzyce Dolne, Zagorzyce Górne i Szkodna została 2 marca oficjalnie oddana do użytku po gruntownym remoncie.