Opis Filmu

Pary jubilatów, które nie mogły uczestniczyć w październiku w uroczystości Złotych Godów, spotkały się 19 grudnia z przedstawicielami samorządu gminnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim, aby odebrać zasłużone medale za długoletnie pożycie małżeńskie.