Opis Filmu

5 maja w Polsce obchodzony był Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach zorganizował w jego ramach m.in. konferencję ” Kim jestem? Usprawnienie procesu dydaktycznego, terapeutycznego i wychowawczego przez rewalidacje”