Opis Filmu

8 września, w przeddzień akcji na sędziszowskich plantach, rozpoczęło się Narodowe Czytanie! Mieszkańcy gminy oraz jej liderzy społeczni zebrali się w jednym celu – aby czytać arcydzieło literatury polskiej, powieść pozytywistyczną „Nad Niemnem” autorstwa Elizy Orzeszkowej.