Opis Filmu

W województwie podkarpackim w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” utworzony został Ośrodek Wsparcia i Testów funkcjonujący przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Ropczycach. Ośrodek Wsparcia i testów zlokalizowany jest w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Małopolskim, przy ul. Rynek 9. Dni otwarte ośrodka odbyły się 9 grudnia.