Opis Filmu

Trudno uwierzyć, co ludzie wrzucają do kanalizacji! Rury zapychają ręczniki, a nawet elementy cegłówki i blachy. Pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej mają pełne ręce roboty. Szczegóły w rozmowie z prezesem przedsiębiorstwa.