Opis Filmu

Informujemy, że można już składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 528 zł.