Opis Filmu

Realizacja projektu Koła Gospodyń Wiejskich w Zagorzycach Dolnych „Z kijkami po zdrowie”  w ramach Podkarpackich Inicjatyw Obywatelskich zmierza ku końcowi.  Przygodę z Nordic Walking panie rozpoczęły dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.