Opis Filmu

27 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbyła się Sesja Rady Miejskiej. Wziął w niej udział m.in. dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych, który złożył sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sędziszów Małopolski w roku szkolnym 2020/2021.