Opis Filmu

29 stycznia podczas XLV Sesji Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożył sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.