Opis Filmu

Gmina Sędziszów Małopolski jest w trakcie realizowania projektu dotyczącego Odnawialnych Źródeł Energii, w ramach którego mieszkańcy otrzymali ze środków unijnych dofinansowanie na zakup i montaż instalacji OZE. Projekt realizowany jest dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.