Opis Filmu

Do 10 września 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne z całego kraju mogły wnioskować o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Taka możliwość to skutek nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 8 października w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach wręczono promesy na kwotę po 5 tysięcy złotych dla każdej jednostki OSP z powiatu ropczycko-sędziszowskiego.