Opis Filmu

W ramach prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska, czystego powietrza i niskiej emisji, Miasto Dębica wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zorganizowało 6 lutego w Domu Kultury “Mors” konferencję pod nazwą ,,Kampania na rzecz czystego powietrza – edukacja i praktyka”. Telewizja Sędziszów Małopolski była jednym z patronów medialnych tego wydarzenia.