Opis Filmu

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ropczycach od lat wspiera dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi stwarzając im szansę na edukację w odpowiednim tempie i w miarę własnych możliwości. Placówka dba o to, aby uświadamiać i uwrażliwiać społeczeństwo na problemy z jakimi na co dzień borykają się osoby dotknięte autyzmem, którego światowy dzień przypada 2 kwietnia.