Opis Filmu

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach oraz Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia “Wspólna Polska” organizują wspólnie Międzynarodowy Konkurs Literacki i Fotograficzny “Z tęsknoty za Kresami…” Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.