Opis Filmu

W sobotę 13 listopada otwarciem tzw. Bazy Rodzin rozpoczęła się kolejna, 21. już edycja Szlachetnej Paczki. Przez najbliższe cztery tygodnie każdy może wybrać z niej rodzinę, której chce pomóc. Darczyńcą przygotowującym Paczkę może zostać każdy. Poszukiwani są również wolontariusze.