Opis Filmu

Klub Lidera Rzeczypospolitej zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Podkarpackim Konkursie Wiedzy o kardynale Stefanie Wyszyńskim „Prymas Tysiąclecia- Człowiek nadziei naszych czasów”, który odbędzie się 2 czerwca o godz. 12:00 za pośrednictwem platformy internetowej przygotowanej do przeprowadzania testów.