Opis Filmu

Koszenie łąk było jednym z najważniejszych wydarzeń na polskiej wsi. Sianokosy odbywały się zazwyczaj dwa razy w ciągu roku. Zanim na pola wjechał mechaniczny sprzęt rolniczy, w koszeniu łąk uczestniczyły całe wsie – krewni, sąsiedzi, dzieci. Tradycje i obyczaje dawnej wsi poznały 13 czerwca dzieci ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Będziemyślu.