Opis Filmu

Zabłocie, rezerwat przyrody w województwie podkarpackim, położony jest na terenie gmin: Głogów Małopolski, Świlcza, Kolbuszowa oraz Sędziszów Małopolski. Stanowi część Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 8 maja w Szkole Podstawowej im. ks. Władysława Świdra w Czarnej Sędziszowskiej odbył się quiz, w którym sprawdzano wiedzę na temat tego rezerwatu.