MGOK ZAWIESZA DZIAŁALNOŚĆ

Z powodu zagrożenia związanego z epidemią Koronawirusa (COVID-19) oraz mając na względzie zalecenia WHO i apele Prezesa Rady Ministrów dotyczące organizacji wydarzeń z udziałem publiczności, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim od 12 marca br. do odwołania zawiesza bieżącą działalność w zakresie:

  • Projekcji filmów w kinie „Jedność”,
  • Zajęć tanecznych,
  • Zajęć szachowych,
  • Zajęć teatralnych,
  • Brydża,
  • i innych form kulturalnych.