Opis Filmu

Już po raz szósty samorząd Sędziszowa Małopolskiego nagrodził finansowo uzdolnioną młodzież z gminnych szkół. W tym roku było 55 stypendystów. 26 sierpnia Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć wręczył pieniądze za wysokie osiągnięcia w nauce, a także sukcesy artystyczne i sportowe, działalność społeczną i promującą naszą gminę. W uroczystości uczestniczyli nagrodzeni uczniowie, rodzice, radni z Komisji Oświaty i Kultury.