Opis Filmu

Protesty pielęgniarek i położnych w kraju – także w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Chodzi o procedowany w parlamencie projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W Ropczycach pikieta odbyła się przed starostwem powiatowym.