Opis Filmu

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Będziemyślu w dniach 10-14 maja realizowała projekt “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe postępowanie z odpadami.