Opis Filmu

Przypominamy, trwa Narodowy Spis Powszechny. Jest on obowiązkowy. Spisać należy się do 30 września.