Opis Filmu

W poniedziałek, 28 maja w Sędziszowie Małopolskim podpisano umowę z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie działalności utworzonej wspólnie z gminą Ostrów Spółdzielni Socjalnej „Jedność”. Spółdzielnia będzie zajmować się przede wszystkim utrzymaniem terenów zielonych, drobnymi remontami i pracami fizycznymi. Na chwilę obecną zatrudnienie w niej znajdzie 5 osób. Umowę podpisali burmistrz Sędziszowa Młp. – Bogusław Kmieć, wójt gminy Ostrów – Grzegorz Ożóg i przedstawiciel Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – Wojciech Moskal.