Opis Filmu

Swoją działalnością przyczynia się do krzewienia kultury – folkloru miejskiego – wśród mieszkańców miasta, powiatu, regionu i kraju. Zapraszam na rozmowę z sędziszowską kapelą podwórkową „Paka Sędzisza”.